top of page
Graving og Transport
Grøntanlegg og Støttemurer

Vi utfører alt innen gravearbeid og masseflytting.

Planering, Tomteutgraving, Tekniske anlegg,

Veibygging, Grøfting, Fjellarbeid og Drenering

Alt av masseforflytting.

Sand, grus, stein og blandingsmasse.

Vi tar på oss alle oppdrag. 

Vi har våre faste samarbeidspartnere innen

sprengning og rørarbeid.

Vi kan også tilby anleggsgartnertjenester.

Vi har samarbeid med anleggsgartnere og kan utføre alt innen grøntanlegg og uteareal.

Planting, plen, beleggningsstein og støttemurer.

Tar på oss oppdrag for små og store aktører. 

Anlegg og Veibygging
Drenering og Renseanlegg

Vi påtar oss oppgaver innen alle fagområder knyttet til vei- og anleggsprosjekt.

Det kan være reperasjon eller utvidelse av eksisterende vei eller bygging av ny vei i ny trase.

Komplett utbygging av vei og VA- anlegg knyttet til vei og feltutbygging.

Drenering:

Ny drenering er viktig for innemiljøet og øker verdien på boligen din.
Vi har årelang erfaring med utbedring av drenering rundt boliger og industrieiendommer ved graving. Selv i dag gjøres mange og alvorlige feil ved utbedring av drenering. Det er viktig at arbeidet gjøres riktig og at den leverandør du velger har god erfaring.

Ved avdekking av grunnmur ved graving anbefales det på det sterkeste å isolere.

 

Montering av renseanlegg:

Etter at det er blitt krav til renseanlegg på boliger som ikke er koblet til offentlig avløp så har vi spesialisert oss på montering og levering av renseanlegg. Vi gjør hele jobben for deg med søknadspapirer og montering. Vi har erfaring fra eneboliger og hyttefelt. Vi har et godt samarbeid med Klargester renseanlegg.

Tjenester  Ditt prosjekt med våre løsninger!

bottom of page